Den kallas Karlskronas nationaldag – dagen för den traditionsenliga Lövmarknaden – som har arrangerats i över 200 år i Karlskrona. Efter två års pandemi återuppstår folkfesten.