Under pandemiåren har det varit många gymnasieelever som haft det kämpigt med distansstudier och betygen har blivit lidande. Via EU-projektet React har ungdomar i Strängnäs och andra sörmländska kommuner fått hjälp att komma i kapp och bli bättre rustade inför vuxenlivet.