Konsekvenserna av de senaste torra somrarna har varit allvarliga för lantbruket på Öland. Nu råder stor brist på foder för djuren, och det är bråttom att hitta en lösning.