Flera majbrasor runt om i länet ställdes in sista april, på grund av torkan. Men i Skyllberg är firandet en hundraårig tradition, som man vill hålla fast vid.