Det är extremt torrt i markerna på flera håll i landet, något som ställt till problem för bönderna. Föreningen Kristna bönder ber nu till högre makter.