Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) är irriterad över hur dagens spårvägstrafik fungerar. Nu vill han satsa mer pengar på järnvägsunderhåll och digitalisering för att åtgärda störningarna i trafiken.