I Karlshamn har det under sommaren varit problem med att allmänheten tagit över strandskyddad mark. Efter SVT:s reportage ser nu kommunen till att få ett slut på användningen av olovlig mark.