42 skjutningar i Sörmland sedan 2018, varav 27 i Eskilstuna. Det visar SVT:s kartläggning. Både politisk majoritet och opposition är rörande överens om att siffrorna är allvarliga. Men angreppssätten skiljer sig åt.