Trots att prognoserna pekade på svårt oväder valde kaptenen bort att ta en säkrare rutt nära den norska kusten – för att undvika onödig byråkrati. Det slås fast i en ny rapport om vad som låg bakom förra årets haveri på Nordsjön, då ett lastfartyg fick slagsida och drev vind för våg.