De styrande politikerna menar att det inte finns mer pengar att skjuta till för nya vårdplatser på grund av skatteutjämningssystemet. Men Socialdemokraterna menar att det borde gå att hitta pengar för att lösa problemen. – Det finns definitivt resurser i landets mest välmående region, säger oppositionsrådet Talla Alkurdi (S).