Krav på färre ledamöter i riksdagen vid omröstning om pandemilagen nästa vecka.