Risken för en ny skjutning fyrfaldigas efter att en första skjutning har inträffat. Men risken att det händer igen är ändå liten, det säger Manne Gerell, forskare i kriminologi vid Malmö universitet.