Men förlusten mot Italien gav en nyttig läxa om sandpapprade stenar.