Spänningarna mellan Ryssland och övriga Europa ökar.Nu syns stridsvagnar och soldater på Gotland.