Spänningarna mellan Ryssland och övriga Europa ökar.Nu syns stridsfordon och soldater på Gotland.– Vi har sett en säkerhetsförsämring över längre tid. Men samtidigt är det fortfarande ingen hög beredskap och väldigt låg risk för väpnad konflikt, säger överste Mattias Ardin.