I Sköns församling, som har Sveriges yngsta präster, hoppas man att söndagens val kommer engagera ett stort valdeltagande.