Regeringen har kraftigt kapat anslagen till Sveriges nationalparker. Nu tar länsstyrelsen till ett nytt grepp för att rädda den biologiska mångfalden på Kullaberg – att be besökarna om gåvor. Slår det väl ut kan fler skånska naturområden följa efter.