Affärsverken Karlskrona AB följde inte upphandlingsreglerna när de skrev avtal om räkfrossor på sina båtar. Nu krävs bolaget på en avgift på 120 000 kronor.