Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat i Vilhelmina efter höstens uppmärksammade överdoser. Chefen för individ- och familjeomsorgen i Vilhelmina gläds över det engagemang hon ser i samhället.