Konkurrensverket kräver landstingen i Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen på över 17 miljoner kronor i böter för otillåtna upphandlingar.