Efter Cementas nedskärningar presenteras åtgärder för att motverka de negativa följdeffekterna i kommunen. Konkret ger företaget ett bidrag på 1 500 000 kronor för utveckling av olika näringslivsprojekt.