Dödspåkörningen på Hisingen har väckt chock och sorg hos romer såväl i Göteborg som internationellt, det berättar Bagir Kwiek, engagerad i romsk inkludering och tidigare Kulturrådets läsambassadör.