2019 var året som förenade Sveriges två största teaterhus: Dramaten och Kulturhuset Stadsteatern.