SVT Södertälje har tidigare rapporterat om att en majoritet av bussarna i Södertälje har varit för kalla. Något som lett till att Arbetsmiljöverket nu förbjuder bussbolaget Nobina att köra kalla bussar. Bryter de mot beslutet kan bolaget straffas med att betala 100 000 kronor per kall körning.