Arbetet med att minska de farliga kemikalierna i vår vardag fortsätter. Flera förbud väntar på att införas och redan i år har vissa gränsvärden sänkts.