Den senaste tiden har två av länets högst uppsatta politiker vittnat om hur drev på sociala medier påverkat deras liv och verksamhet. Varken moderaten Lena Asplund eller Ingeborg Wiksten, (L) kommer att fortsätta med politiken efter valet. – Den yngre generationen är mer van vid klimatet på sociala medier och är kanske bättre anpassad, säger den 19-åriga LUF-politikern Molly Mårtensson.