Det blev inget maktskifte i Skurups kommun vid torsdagens fullmäktigemöte. Istället återremitterades förslaget om att låta S, V, L försöka ta över styret med stöd av en grupp före detta SD-politiker.