Ersättningsnivåerna till anordnarna som bedriver vuxenutbildning i Växjö har kritiserats. Nu höjer kommunen ersättningen med mellan 30 och 50 procent.