Efter kritik mot att personer listats på nya vårdcentraler utan att ha förstått det, så ska samtliga vårdgivare nu förtydliga vad som gäller i samband med nya listningar. Det skriver Region Stockholm i ett dokument där man tar upp en rad saker som vårdgivarna måste informera patienterna om. – Det gör vi för att det ska vara säkerställt att patienten fattar ett informerat beslut och gör ett...