Regeringen presenterar i dag förslaget till nya migrationslagar, som ska ersätta den nuvarande, tillfälliga lagstiftningen. Propositionen är försenad men nu läggs den remiss som ska gå till Lagrådet för granskning fram.