Nybroskogen blir en zon för aktiviteter och Kronoskogen en plats för naturupplevelser. Så är den politiska majoritetens plan för de två centrala skogsområdena i Ängelholm.