När sommarsemestrarna är slut och vi återgår till arbete, skola och förskola ökar antalet sjukskrivningar.