Efter samråd med polis och socialtjänst konstaterar skolledningen för Risbroskolan i Fagersta att det inte finns något skäl att hålla fortsatt stängt. – Det finns ingen bild av att det är något hot inför morgondagen och då öppnar vi som vanligt, säger rekotor Sara Sundh.