Personalen på återvinningscentralerna har tröttnat på hot och trakasserier. Nu inför SYSAV kontroller på sina 15 återvinningscentraler i Skåne.