Försäkringskassan har tidigare fått kritik för att man ställer för höga krav på unga med funktionsnedsättning som ska bevisa att de inte kan jobba heltid. Nu vill en statlig utredare komma till rätta med det – genom att ändra formuleringen i lagen. – Det ska vara beviskrav av normalgraden. Så man skriver in i lagen det som redan gäller, säger utredaren Samuel Engblom.