Ända sedan 2013, när Rinkeby hembesöksprogram startade, har forskare från Karolinska institutet deltagit i projektet för att studera och analysera effekterna. Lene Lindberg är en av forskarna – hör henne berätta om vilka effekter som syns i Rinkeby redan nu.