Efter försurningslarmet i Offerdalsfjällen inleder nu Länsstyrelsen i Jämtlands län ett samarbete med Stockholms universitet för att utreda orsaken till försurningen. Frågan är om försurningen är naturlig eller orsakad av mänsklig påverkan – eller både och.