I testet som sammanlagt ska pågå i två år deltar 2000 arbetslösa finländare. Efter första året visar det sig att de flesta är positivt inställda till medborgarlönen, som nu får internationell uppmärksamhet.