Ann-Charlotte Elmbro har arbetat som rektor på Åsedaskolans högstadium i tio dagar. Hon ser allvarligt på Skolinspektionens kritik och den upplevda otryggheten.