Den andra november förra året föll en äldre man över räcket på sjätte våningen på Uppsala konsert och kongress i samband med ett evenemang. Han landade på en annan man och båda omkom. Nu är en genomlysning av händelsen klar som leder till flera åtgärder, men det är fortfarande oklart om räckena i byggnaden höjs.