De stora bränderna i Amazonas har aktualiserat frågan om hur världens största regnskog ska hanteras. SVT:s korrespondent Tigran Feiler har besökt Amazonas för att höra hur människor där ser på regionens framtid.