Sex vindsbränder inträffat i flerfamiljshus på Hertsön i Luleå sedan år 2003. Trots det har inte räddningstjänsten identifierat några större brister med brandskydden i de hyreshus där vindsbränder förekommit på Hertsön.