I Mörbylånga kommun har man på senare tid gjort undantag från besöksförbudet och har säkerhetsrutiner på plats. Regeringens besked att häva besöksförbudet 1 oktober väcker dock en viss oro för att smitta kan drabba boenden.