Högsta förvaltningsdomstolen har gett Vellinge kommun rätt till att inför ett lokalt förbud mot tiggeri. Nu kräver Moderaterna att ett sådant införs även i Skellefteå och Umeå.