Den kritik som riktas gentemot Halmstads socialtjänst, efter att en placerad flicka misstänks för sexövergrepp på ett annat barn, har nu lett till att kommunen satt i gång en utredning och lex Sarah-anmäler sig själva. Socialnämndens ordförande, Ella Kardemark (KD), säger att hon tar kritiken på största allvar.