Gränsövergången mellan de forna fienderna Saudiarabien och Irak har öppnats.