Skolminister Lotta Edholm (L) bedömer att skolpengen kan bli lägre för friskolor än för kommunala.