Den svenske programmeraren Ola Bini som sedan mitten av april står anklagad för dataintrång i Ecuador ska åter ställas inför domstol.