Europeiska centralbanken sänker inlåningsräntan till rekordlåga minus 0,50 procent.