Europeiska centralbanken (ECB) sänker den så kallade inlåningsräntan med 0,1 procentenheter till rekordlåga minus 0,5…